Cluster AngioNET

Cluster AngioNET

 

Academia de Științe Medicale este o instituție publică națională cu prestigiu academic în domeniul cercetării medicale şi farmaceutice cu o vechime de peste 80 ani și care are ca misiune dezvoltarea ştiinţelor medicale (clinice, de bază, medicina preventivă) şi ştiinţele farmaceutice pentru a îmbunătăţi sănătatea publică, pentru a participa împreună cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea Strategiei Naţionale în domeniul medical şi cel farmaceutic.

 În prezent Academia de Științe Medicale derulează proiectul „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” cu o valoare totală de 112.389.702,00 lei, proiect dedicat afecţiunilor letale sau invalidante - boli cardiovasculare și boli tumorale, prezentate în statisticile la nivel naţional şi internaţional ca fiind principalele cauze ale morbidității şi mortalităţii.

Clusterul AngioNET înființat în cadrul proiectului urmărește generarea, aplicarea de inițiative și activități legate de sănătate, promovarea şi încurajarea cooperării interdisciplinare între companii, organizații, universități şi entități publice având la bază rezultatele obținute în activitățile de cercetare aplicativă și transferul cunoștințelor în vederea creșterii competitivității economice în domeniul bolilor cardiovasculare și tumorilor digestive în România.

Asociația clusterului AngioNET are ca scop principal dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare atât a entității clusterului, cât și a membrilor acestuia în ceea ce privește accesul la cercetarea clinică prin diagnostic imagistic și proceduri intervenționale în afecțiunile cardiovasculare, cerebro-vasculare; malformații în cardiologia pediatrică, anevrismele vaselor periferice, tumori digestive, precum și introducerea conceptului de decizie terapeutică prin formarea de echipe interdisciplinare.

Structura nou creată este menită să contribuie la crearea de servicii de sănătate cu valoare adaugată, inclusiv prin promovarea parteneriatului public-privat exclusiv în beneficiul pacienților și va oferi sprijin logistic pentru cercetarea biomedicală din România, prin coordonarea de proiecte și studii clinice, de managementul calităţii în cercetarea medicală, de gestionare și analiză a bazelor de date, de formare a resurselor umane.


Vă rugăm daca sunteti interesati sa completati urmatorul formular-online sau documentul word anexat “Cerere aderare cluster AngioNET"

Orice detalii suplimentare considerati a mai fi necesare va rugam sa le solicitati pe adresa de e-mail  [email protected]  

 

 

Documente anexate: